รายการแปลงเหล็กตะแกรงไวร์เมช

  • 0

รายการแปลงเหล็กตะแกรงไวร์เมช

รายการแปลงเหล็กตะแกรงไวร์เมช

การที่จะใช้ตะแกรงเหล็กไวร์เมช ก่อนอื่นผรม.ต้องทราบว่าเหล็กต้นทางหรือเหล็กเส้นที่เราจะต้องนำมาใช้ในการเทปูนครั้งนั้นเป็นเหล็กขนาดเท่าไร ตาห่างเท่าไหร่ และเป็นเหล็กชนิดไหน ยกตัวอย่างเช่น ผรม.ต้องการเทปูนลานตู้คอนเทนเนอร์ โดยวิศวกรต้องการใช้เหล็กเส้นชนิดผิวเรียบ ขนาด 9  มิลลิเมตร ตาห่าง 20 เซ็นติเมตร แต่ผู้รับเหมาไม่ทราบว่าถ้านำมาแปลงเป็นตะแกรงเหล็กไวร์เมชจะต้องใช้เหล็กขนาดเท่าใด

WM หน้า4

จากรูปภาพข้างต้น คือตารางเปรียบเทียบการแปลงเหล็กจากเหล็กเส้น ชนิดเส้นเรียบ (SR24) กับ ตะแกรงเหล็กไวร์เมช

ยกตัวอย่าง เหล็กเส้น ขนาด 9 มิลลิเมตร ตาห่าง 20 เซนติเมตร ค่าของพื้นที่หน้าตัดที่คำนวนได้ คือ 139 มม.2/ม.  ดังนั้น ถ้าต้องการใช้ตะแกรงเหล็กไวร์เมช ก็ต้องเลือกใช้ตะแกรงเหล็กที่มีค่าของพื้นที่หน้าตัดที่สูงกว่า ดังนั้นจึงเลือกใช้ ตะแกรงเหล็กไวร์เมช ขนาด 6 มิลลิเมตร ตาห่าง 20 เซ็นติเมตร ซึ่งมีพื้นที่หน้าตัด 141 มม.2/ม.

จากตัวอย่างข้างต้นเป็นตารางเปรียบเทียบที่ใช้ได้เฉพาะลวดชนิดผิวเรียบ ถ้าเป็นเหล็กข้ออ้อยต้องทำรายการคำนวนให้นอกเหนือจากนี้นะครับ

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรหาฝ่ายจัดซื้อได้ครับ


Leave a Reply