การใช้งาน ตะแกรงเหล็ก Wiremesh

  • 0

การใช้งาน ตะแกรงเหล็ก Wiremesh

การใช้งานตะแกรงเหล็ก Wiremesh  ➡

เมื่อผู้รับเหมาปรับพื้นที่หน้าดินเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็จะนำตะแกรงเหล็ก Wiremesh ไปวางบนพื้นที่ที่ได้จัดเตรียมไว้แล้ว ถ้าตะแกรง Wiremesh เป็นม้วน ก็ต้องนำออกมาคลี่ก่อน แต่ถ้าเป็นแผงก็สามารถจับมาวางเรียงกันได้เลย จะเห็นว่าถ้าผู้รับเหมาสั่งแบบแผงจะช่วยให้การทำงานง่ายขึ้น ประหยัดเวลาและแรงงานคน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่หน้างานด้วยเช่นพื้นที่น้อยไม่มีที่กองตะแกรง Wiremesh มากพอ จึงต้องจำเป็นสั่งแบบม้วนไปเพื่อนำไปวางลงพื้นที่หน้างานได้พอดี

 

16291

ระยะทาบของ ตะแกรง Wiremesh  💡 

เมื่อผู้รับเหมานำตะแกรงเหล็ก Wiremesh ไปใช้งานจริงต้องนำมาต่อกันเป็นเรื่องปกติ แต่การต่อทาบตะแกรงไวร์เมทก็ต้องมีหลักเกณฑ์ปฏิบัติ ดังนี้

1 .ควรหลีกเลี่ยงการต่อลวดเหล็กตะแกรง Wiremesh โดยวิธีทาบ ณ บริเวณที่มีหน่วยแรงสูงสุด (ตำแหน่งที่ลวดนั้นรับแรงเกินกว่าครึ่งหนึ่งของหน่วยแรงที่ยอมให้)

แต่ถ้าจำเป็นต้องใช้การต่อวิธีนี้ ต้องมีระยะทาบของตะแกรง Wiremesh ไม่น้อยกว่าระยะห่างของเส้นลวดช่องตะแกรง แล้วบวกเพิ่มอีก 5 เซ็นติเมตร

2.การต่อลวดตะแกรงที่รับแรงไม่เกินครึ่งหนึ่งของหน่อวยแรงที่ยอมให้ จะต้องทาบไม่น้อยกว่า 5 เซ็นติเมตร

รูปตัวอย่าง การต่อทาบ ตะแกรง Wiremesh 

การต่อ wiremesh


Leave a Reply