ไวร์เมช ทีมีในสต็อค ขนาด 4 มิลและ 6 มิล

  • 0

ไวร์เมช ทีมีในสต็อค ขนาด 4 มิลและ 6 มิล

เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ต้องการใช้ไวร์เมชได้เร็วที่สุด ทางโรงงานจึงได้ผลิตไวร์เมช เก็บไว้เป็นสต็อค โดยรายละเอียดดังนี้

1.ไวร์เมช 4 มิล ตาห่าง 20 เซ็นติเมตร ขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว 50 เมตร เป็นม้วน (มีทั้งผิวเรียบและข้ออ้อย)

2.ไวร์เมช 6 มิล ตาห่าง  20 เซ็นติเมตร ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 6 เมตร เป็นแผง (ข้ออ้อย)

ตะแกรงเหล็กไวร์เมช ขนาดอื่นที่นอกเหนือจากนี้ ต้องสั่งผลิต 7 วัน

ไวร์เมช ตะแกรงไวร์เมช

ไวร์เมชแบบม้วน

ไวร์เมช

ไวร์เมชแบบแผง