เกี่ยวกับเรา

ข้อมูลบริษัท เอเชีย บางกอก สตีล จำกัด

บริษัท เอเชีย บางกอก สตีล จำกัด บริหารงานโดย นางสาวชฎาพร  จักรแก้ว และ คุณกิตติกร กองแสง ได้เล็งเห็นถึงโอกาศการประกอบธุรกิจค้าขายวัสดุก่อสร้างโดยเฉพาะตะแกรงเหล็กไวร์เมช เสริมคอนกรีตในไทย  โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์หลักในการประกอบธุรกิจคือจัดหาและจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้าง ตะแกรงเหล็กไวร์เมช ลวดตาข่ายถัก ตะแกรงสานตัวหนอน โดยมีการว่าจ้างโรงงานอื่นผลิตเพื่อจำหน่าย โดยบริษัท มีแนวทางในการดำเนินธุรกิจคือ สินค้าได้มาตรฐาน บริการดี ราคาไม่แพง ซึงลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่าสินค้าที่ออกจากทางโรงงานไปรับรองได้มาตรฐานและมีคุณภาพสูงสุดแน่นอน

ภพ.20 ABS New