กิจกรรมของบริษัท

งานทำบุญขึ้นสนง.ใหม่ บจก.เอเชีย บางกอก สตีล 17 มี.ค.2560

งานเลี้ยงออฟฟิซ2 งานเลี้ยงออฟฟิซ

ย้ายจากที่อยู่เดิม มาอยู่เลขที่ 241/67 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

 

 

งานเลี้ยงปีใหม่ 2560 Asiabangkok Steel.Co.,Ltd

ไวร์เมช

ไวร์เมช

ไวร์เมท

ไวร์เมท